AUTOBEDRIJF HOOIJER B.V.

Kia wordt Sustainable Mobility Solutions Provider

Id: 6580
Kia heeft een visie uiteengezet om een duurzame, verantwoordelijke en innovatieve leider op het gebied van mobiliteitsoplossingen te worden. Het bedrijf heeft het commitment afgegeven om in 2045 klimaatneutraliteit te bereiken.

Kia maakte de bedrijfsvisie bekend tijdens de virtuele presentatie 'Kia Sustainability Movement'. De visie van Kia om een ​​'Sustainable Mobility Solutions Provider' te worden weerspiegelt de benadering van het bedrijf ten aanzien van duurzaamheid, namelijk het creëren van duurzame mobiliteitsoplossingen voor consumenten, communities en de wereldwijde maatschappij.

De eerste stap in lijn met de nieuwe bedrijfsvisie is het plan om uiterlijk in 2045 CO2-neutraliteit te bereiken, gebaseerd op drie belangrijke pijlers: 'Sustainable Mobility', 'Sustainable Planet' en 'Sustainable Energy'.

De drie pijlers onder de strategie vormen de basis van de inspanningen van Kia om de CO2-uitstoot in alle operationele facetten te verminderen, van bevoorrading, logistiek, productie en voertuiggebruik tot en met de verwerken van restafval. Kia is van plan om in 2045 de CO2-uitstoot van het bedrijf met 97% te verminderen ten opzichte van die in 2019. De CO2-neutraliteit wordt vervolgens bereikt door aanvullende maatregelen om de resterende CO2-uitstoot volledig te compenseren.

Het grootste deel van de CO2-uitstoot die door een volumemerk wordt gegenereerd, vindt plaats wanneer de voertuigen dagelijks in gebruik zijn door de klant. Kia geeft dan ook prioriteit aan de overgang van voertuigen met een interne verbrandingsmotor (ICE) naar een volledig eco-vriendelijke line-up. Als gevolg hiervan gaat Kia de implementatie van de Plan S-strategie voor de middellange tot lange termijn verder versnellen om zo de CO2-neutraliteit tijdens de gebruiksfase van voertuigen te bereiken.

Kia streeft ernaar om het modellengamma in Europa in 2035 volledig te elektrificeren. Vanaf 2040 zal de line-up ook in andere belangrijke markten over de hele wereld uitsluitend bestaan uit ​​geëlektrificeerde modellen, die emissievrij zijn tijdens het dagelijkse gebruik. Het is juist deze levensfase van de auto waarin Kia grote stappen gaat zetten om de grootste bron van CO2-uitstoot drastisch te verminderen.

Kia werkt ook samen met zijn leveranciers om de CO2-uitstoot van de toeleveringsketen te verminderen. Kia streeft ernaar om tegen 2022 een monitoringsysteem voor CO2-emissies te creëren voor de partnerbedrijven en oplossingen te bieden aan leveranciers op basis van de gegevens die het systeem genereert. Een belangrijk onderdeel van dit plan is het gebruik van 'groen staal', aangezien de staalindustrie van oudsher een van de grootste wereldwijde uitstoters is van CO2.

Kia gaat een 'Blue Carbon'-project starten om proactief een tastbare bijdrage te leveren aan het behoud van het milieu in plaats van alleen maar de uitstoot te verminderen om klimaatneutraliteit te bereiken. Het project gaat zich richten op mariene ecosystemen die tot de meest efficiënte opnemers van CO2 behoren.

Om het genereren van blue carbon een boost te geven, gaat Kia in samenwerking met externe partners de Koreaanse kustwetlands herstellen en beschermen. Korea heeft een van de meest uitgebreide getijdenwadomgevingen ter wereld met veel potentieel om CO2 om te zetten in blue carbon.

Kia gaat ook samenwerken met 'The Ocean Cleanup', de non-profitorganisatie die technologieën ontwikkelt en opschaalt om plastic uit de wereldzeeën te halen. Om de oceanen effectief van plastic te ontdoen, moet het plastic afval dat zich momenteel in de oceaan bevindt, worden schoongemaakt en moet worden voorkomen dat nieuw plastic de oceanen binnendringt. 'The Ocean Cleanup' heeft hiervoor de 'Interceptor' ontwikkeld. Dit systeem kan in rivieren over de hele wereld worden ingezet om te voorkomen dat plastic afval in de oceanen terechtkomt.

Kia gaat samen met 'The Ocean Cleanup' een ​​circulatiesysteem voor hulpbronnen creëren. Kia biedt daarbij niet alleen materiële ondersteuning bij de bouw van de Interceptors, maar gaat ook gebruik maken van het plastic afval dat wordt verzameld tijdens het opruimingsproces in de rivieren. Kia is van plan om het percentage plastic-hergebruik van het bedrijf van nu tot 2030 te verhogen tot 20%.

Het bedrijf is ook van plan om kunststofrecyclingprocessen te implementeren in de afvalverwerkingsfase. Eenmaal in werking gezet, zal het proces het hergebruikpercentage van gebruikte accu's en plastic verhogen. Verder is Kia van plan om vanaf 2022 met externe partners pilots te draaien met second-life batterij-energieopslagsystemen (SLBESS).

Kia streeft ernaar om in 2045 nul uitstoot te bereiken in alle geledingen van het bedrijf, inclusief alle productielocaties. Recentelijk nog kondigden Hyundai Motor Group en haar belangrijkste dochterondernemingen het plan aan om zich bij RE100 aan te sluiten. De RE100 van de Climate Group is een initiatief om over te stappen op 100% hernieuwbare energie in elektriciteitsopwekking.

Voor de overzeese vestigingen van Kia is in 2030 alle elektriciteit afkomstig van hernieuwbare energiebronnen; en in 2040 moet die overgang voltooid zijn voor alle binnenlandse faciliteiten van Kia. In overeenstemming met de RE100-toezegging, is de productiefaciliteit van Kia in Slowakije inmiddels overgeschakeld op 100% groene stroom.

Om het doel te bereiken, stapt Kia ook actief over op zonne-energie om de faciliteiten in Korea, de VS, China en India te voorzien van stroom. Door de efficiëntie van de productiefaciliteiten te blijven verbeteren, wil Kia de CO2-uitstoot elk jaar met één procent verminderen. Om deze reductie te realiseren, gaat Kia nieuwe innovaties implementeren, zoals Carbon Capture en Utilization and Storage (CCUS)-technologie. Kia gaat ook de eigen vloot van company cars uiterlijk in 2030 geheel omzetten in elektrisch aangedreven voertuigen.

Category: Personenautos
Merk: Kia

Publicatiedatum: 2021-11-11
 
Disclaimer
© 2022, Autobedrijf Hooijer BV, Alle rechten voorbehouden   |   website: Megelink / Partners / BV